Felhasználási feltételek

Üdvözöljük az Elanco Hungary Kft. („Elanco”) weboldalán! A weboldal használatával elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és az összes vonatkozó törvényben és rendelkezésben foglalt kötelezettségeket. Amennyiben nem fogadja el a Felhasználási feltételeket, nem használhatja a weboldalt. A weboldalon található információkat összefoglaló formában adjuk közre, általános természetűek és céljuk csak a tájékoztatás.

Az oldalon található információ kizárólag arra szolgál, hogy segítsen szakembereknek, állatorvosoknak és a kedvencek tulajdonosainak bizonyos egészségi állapotok és kezelési lehetőségek jobb megértésében. A tartalom semmilyen módon nem helyettesíti a szakszerű állatorvosi tanácsot és nem értelmezhető kezelési javaslatként. Csak az az állatorvos adhat kezelési javaslatot, akinek volt lehetősége személyesen kapcsolatba lépni a pácienssel és annak tulajdonosával, rendelkezésére állnak a beteg egészségügyi adatai és lehetősége van megfelelő utánkövetést végezni.

Mindig kérje állatorvosa vagy egyéb állategészségügyi szakember tanácsát, ha kérdése merül fel haszonállata vagy kedvence egészségével kapcsolatban. A weboldalon található tartalom és az azon keresztül elérhető szolgáltatások nem arra valók, hogy állatorvosa közreműködése és bevonása nélkül orvosi diagnózist állítson fel vagy gyógykezelési tervet határozzon meg. Sose hagyja figyelmen kívül állatorvosa javaslatát vagy késlekedjen a segítéségét kérni a weboldalon olvasott bármely tartalom miatt.

AZ OLDALT ÉS TARTALMÁT AZ „ADOTT FORMÁJÁBAN” BIZTOSÍTJUK. AZ ELANCO, LICENSZET ADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI A TÖRVÉNY ADTA KERETEKEN BELÜL KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYI VAGY EGYÉB GARANCIA BELEÉRTVE – DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, HARMADIK FELEK JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. AZ ELANCO, LICENSZET ADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI KIFEJEZETTEN NEM VÁLLALNAK SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT AZ ELANCO WEBOLDALON VAGY ANNAK HASZNÁLATÁN KERESZTÜL, ILLETVE BÁRMELY, ERRŐL AZ OLDALRÓL „LINKELT” OLDAL ÁLTAL NYÚJTOTT TARTALOM, SZOFTVER, SZÖVEG, GRAFIKA, ESZKÖZÖK, LINKEK VAGY KOMMUNIKÁCIÓ PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, TELJESSÉGÉVEL, AKTUALITÁSÁVAL, ALKALMASSÁGÁVAL VAGY IDŐSZERŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. AZ ELANCO NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY A WEBHELY ELÉRHETŐ LESZ, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, HIBAMENTESEN, VAGY VÍRUSOKTÓL ÉS MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEN.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN AZ ELANCO, LICENSZET ADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI, VAGY A WEBOLDALON EMLÍTETT HARMADIK FELEK SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK BÁRMILYEN KÁRÉRT (BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A KOMPENZÁCIÓS VAGY KÖZVETLEN KÁROKAT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST/JOGELLENESEN OKOZOTT HALÁLT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁBÓL VAGY AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ NYERESÉGKIESÉST VAGY KÁROKAT), AMELYEK A WEBOLDAL VAGY A TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK KÉPTELENSÉGÉBŐL SZÁRMAZNAK, VAGY TELJESÍTÉS, HIBA, MULASZTÁS, MEGSZAKÍTÁS, HATÁS, AZ ÜZEMELTETÉS VAGY AZ ÁTVITEL KÉSEDELME, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS, KÁBELHÁLÓZAT MEGHIBÁSODÁSA, ADATOK ELVESZTÉSE, VAGY A WEBHELYHEZ VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ FELHASZNÁLÁS KIESÉSE MIATT KELETKEZNEK, AKÁR GARANCIA, SZERZŐDÉS, JOGELLENES MAGATARTÁS, AKÁR BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLET ALAPJÁN, ÉS ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY AZ ELANCOT TÁJÉKOZTATTÁK-E AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL. AMENNYIBEN NINCS MEGELÉGEDVE VELÜNK, BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSUNKKAL VAGY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL, A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK ABBAHAGYÁSA AZ ÖN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE.

Kivéve ha a vonatkozó irányadó törvények másként rendelkeznek, a webhely vagy bármely tartalom Ön általi használatával kapcsolatban felmerülő követeléseket az ilyen cselekményre okot adó esemény időpontjától számított egy (1) éven belül kell benyújtani.

Látogatóink számára a weboldalunk forrásként linkeket biztosít más weboldalakhoz. Azonban, mivel nem rendelkezünk ellenőrzési joggal más, linkelt weboldalak tartalma felett, és mivel azok természetüknél fogva folyamatosan változnak, nem vállalunk felelősséget a harmadik felek weboldalainak tartalmáért, gyakorlataiért vagy színvonaláért. Az Elanco nem azonosítja magát harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmával. Az Elanco nem felelős a linkelt, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak, a weboldalon belül keretben feltüntetett weboldalak és a harmadik felek hirdetéseinek tartalmáért, és nem szavatolja azok tartalmát vagy pontosságát. Harmadik fél weboldalait saját felelősségére használja és a felhasználásra az oldalon megadott feltételek vonatkoznak.

Minden, amit az oldalon olvas és lát, annak szerzői jogaival az Elanco rendelkezik, vagy egy harmadik fél, aki licenszet adott vagy engedélyezte az Elanconak az anyag felhasználását. Hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, semmit, amit a webhelyen olvas vagy lát, nem szabad lemásolni vagy felhasználni, kivéve a jelen felhasználási feltételekben előírtakat, vagy a ha az Elanco azt előzetes írásban jóváhagyta.

Engedélyezzük a weboldalról egy-egy oldal kinyomtatását, hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, saját, nem kereskedelmi célú felhasználásra, hogy megismerhesse az Elanco szolgáltatásait és termékeit; vagy állategészségüggyel vagy oktatással összefüggő, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Ha Ön állatorvos vagy állategészségügyi szakember, kinyomtathat egyes oldalakat a weboldalról, hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, és megoszthatja az információt és anyagokat másokkal. Semmilyen más engedélyt nem adunk az anyagok kinyomtatására, másolására, reprodukálására, terjesztésére, licenszbe adására, továbbítására, értékesítésére, feltöltésére, letöltésére, tárolására, nyilvános közzétételére, módosítására vagy azokból származó anyagok előállítására. Ez az engedély megadása nem jelenti a tulajdonjog átruházását, és ezen engedély alapján nem lehet:

  • Az anyagokat kereskedelmi célra használni vagy nyilvánosan közzétenni (kereskedelmi és nem kereskedelmi célból sem);
  • Eltávolítani az anyagokról a szerzői jogra, védjegyre vagy egyéb, tulajdonjogra vonatkozó megjelöléseket; és
  • Továbbítani az anyagokat egy másik személynek vagy „tükrözni” az anyagokat egy másik szerveren.

Nem vállalunk garanciát arra, és nem szavatoljuk, hogy az oldalon megjelenített anyagok használata nem sérti harmadik felek jogait.

Hacsak másképp nem jelezzük, az oldalon található logók, nevek, dizájnok és megjelölések védjegyek vagy szolgáltatási védjegyek, amelyek az Elanco tulajdonában vannak vagy licensz alapján használja őket. Szigorúan tilos bármely jelölést vagy egyéb információt használni vagy használatával visszaélni. A jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy azok implicit módon, korlátlanul vagy más módon bármilyen licencet vagy jogot biztosítanak az Elanco vagy bármely harmadik fél bármely szabadalmára vagy védjegyére. A fent kifejezetten megadottak kivételével a jelen dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők úgy, hogy az Elanco szerzői joga alá tartozó licencet vagy jogot biztosítanának.

Hacsak kifejezetten másképp nem tüntetjük fel a weboldalon, amikor Ön elküldött nekünk információt, beleértve a hozzászólásokat, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, feljegyzéseket, adatokat vagy egyéb információkat, azokat az információkat és a kapcsolódó jogokat Ön az Elanconak ingyen átadta, és az információt nem tekintjük bizalmasnak, így az Elanconak nincs semmilyen kötelezettsége ezzel az információval kapcsolatban és az Ön beleegyezése vagy bárkinek tett ellentételezés nélkül szabadon reprodukálhatja, felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja és terjesztheti másoknak. Az Elanco az ilyen információkban foglalt bármely know-how-t vagy technikákat szabadon, bármely célra felhasználhatja, beleértve – de nem kizárólagosan az információt magában foglaló termékek kifejlesztését, előállítását és forgalomba hozatalát. Ez vonatkozik minden nekünk benyújtott információra, függetlenül a beadás módjától: a beadás történhet e-mailen, a weboldalon kitöltött formanyomtatványon, faliújságon, vagy bármely más módon. Az Elanco időről időre monitorozhatja, felülvizsgálhatja és saját belátása szerint módosíthatja, vagy törölheti a webhelyen tett bejegyzéseket, ugyanakkor az Elanconak nincs erre vonatkozó kötelezettsége.

Ön vállalja, hogy nem ad be és nem továbbít törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, profán anyagot, vagy olyat, ami bármilyen más módon megsérthet bármilyen törvényt, rendeletet vagy szabályt. Kizárólag Ön felelős bármely anyagért, amit a weboldalra bead. Ezen felül vállalja, hogy nem tölt fel, küld e-mailen, posztol vagy továbbít, terjeszt vagy más módon hoz nyilvánosságra a weboldalon keresztül olyan anyagot, amely megzavarja a webhely normál működését, ideértve a kérdéses témához nem kapcsolódó anyagok közzétételét vagy más módon történő továbbítását, vagy más módon korlátozza vagy gátolja bármely más felhasználót a webhely használatában. Az oldal használatával rendelkezésre bocsáthat és/vagy az Elanco gyűjthet bizonyos korlátozott adatokat Önről és arról, hogyan használja a weboldalt. Az ilyen jellegű információt szabadon felhasználhatjuk bármely, általunk megfelelőnek tartott célra, beleértve a marketing célú felhasználást is.

A weboldalhoz való teljes körű hozzáféréshez előfordulhat, hogy regisztrációra van szükség. Ön felelős a személyes fiókja és jelszava bizalmas kezeléséért, illetve azért, hogy korlátozza a számítógépéhez való hozzáférést. Elfogadja, hogy felelős minden tevékenységért, ami az Ön fiókjában és jelszavával történik és, hogy az ilyen tevékenységet úgy fogjuk tekinteni, mintha Ön végezte volna. Biztosítania kell, hogy minden fiókaktivitás a felhasználási feltételekben foglaltak szerint történjen. Tilos a fiókot más személyre vagy entitásra átruházni.

Amikor a weboldalt használja, az információ olyan médiumon át fog továbbítódni, amely az Elanco és a beszállítói hatáskörén és joghatóságán kívül esik. Ennek megfelelően az Elanco nem vállal felelősséget a webhely használatával kapcsolatban továbbított bármely adat vagy más információ késedelméért, meghibásodásáért, megszakadásáért vagy sérüléséért.

Az Elanco Hungary Kft. székhelye Budapest, Magyarország. Ennek az oldalnak a használatát kizárólag magyarországi lakosoknak szánták. Az Elanco nem vállal szavatosságot arra vonatkozóan, hogy az oldalon található anyagok más földrajzi területeken is megfelelőek vagy alkalmazhatóak. Előfordulhat, hogy a tartalomhoz való hozzáférés jogszerűtlen bizonyos személyek számára vagy egyes országokban Magyarországon kívül. Amennyiben Magyarországon kívülről szeretne hozzáférni a weboldalhoz, azt saját kockázatára teheti meg, és Ön felelős a saját joghatósága szerinti törvényeknek való megfelelőségért.

A jelen Felhasználási feltételek Magyarország joghatósága alá tartoznak, függetlenül a jogszabályok közötti kollíziótól. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek találja bármely illetékes bíróság, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem érinti a Felhasználási feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét. Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Elancoval szembeni, vagy a jelen oldal használatából eredő vitás kérdések rendezése a Budapest Fővárosi Törvényszék , Magyarország joghatósága alá tartozik.

Az Elanco bármikor módosíthatja a jelen Felhasználási feltételeket anélkül, hogy erről Önt értesítené. Az Elanco bármikor felmondhatja ezt a megállapodást, megszüntetheti a hozzáférést a webhely egészéhez vagy annak egy részéhez, vagy felfüggesztheti bármely felhasználó hozzáférését a webhely egészéhez vagy részéhez, az Ön értesítése nélkül, ha saját megítélése szerint úgy véli, hogy Ön megsértette vagy megsérthette a jelen Felhasználási feltételek bármely feltételét, illetve ha azt megfelelőnek érzi. Ön is felmondhatja ezt a megállapodást bármely időpontban azzal, hogy megsemmisít minden anyagot és információt, amit az oldalról töltött le, és nem használja tovább az oldalt.

A webhelyen található Jogi nyilatkozatban kifejezetten megadottak kivételével a jelen felhasználási feltételek a jelen weboldal használatával kapcsolatos megállapodás teljes egészét jelentik Ön és az Elanco között. Az oldal használatára az Adatvédelmi szabályzat is vonatkozik.